Nye ingeniørpanservogner

Hæren har mottatt nye ingeniørpanservogner av typen Wisent 2.

Cato Berg_4000x2250

Overleveringen av ingeniørpanservognene til Hæren ble markert med en demonstrasjon og gjennomgang av vognen i Rødsmoen øvingsfelt på Rena den 30. september. Den første overleveringen omfatter tre vogner til bruk på Rena, mens de tre siste skal nordover og leveres i løpet av første halvår 2022.

Ingeniørpanservognen har som hovedoppgave å tilrettelegge for Hærens stridsvogner med mobilitet og antimobilitetsfremmende tiltak. Den nye ingeniørpanservognen vil kunne benyttes som både ingeniørpanservogn med grave- og doserkapasitet og som en såkalt gjennombryterpanservogn ved at man byttet ut doserskjæret med en minerydderplog.

Forsvarsmateriell signerte kontrakt med FFG- Flensburger Fahzeugbau Gesellshaft mbH for leveranse av seks Wisent 2 ingeniørpanservogner i 2018. Kontrakten har er verdig på 45 millioner euro. Vognene ble levert til Forsvarsmateriell i 2019 og har siden den tid vært på testing og utprøving ved Ingeniørskolen og Hærens våpenskole for å gjøre avdelingene klare for å motta de nye vognene.

Fakta

Ingeniørpanservognen er basert på den modulære Wisent 2 plattformen som også Hærens nye Bergingspanservogn er bygget på. Wisent 2 AEV NOR er et moderne og innovativt kjøretøy med smarte og vedlikeholds vennlige systemer. Vognen har også en nytt og moderne digital kommando og kontroll system.