P-8-prosjektet i rute etter femte flyleveranse

Det siste av fem nye norske maritime patruljefly av typen P-8 Poseidon er nå levert fra fabrikken i Seattle. Tre av de er nå kommet til Norge etter at det siste flyet i rekken, Munin, landet på Evenes fredag 27. mai. Prosjektet er dermed fortsatt i rute til å overta fra dagens P-3 Orion neste år.

P-8-prosjektet i rute etter femte flyleveranse2_1920x1080

«Vi nærmer oss nå slutten på en ganske intens leveranseperiode for P-8-prosjektet. På få måneder har vi fått på plass både fly og en mengde materiell og støtteutstyr på det som fortsatt er en helt ny base på Evenes. Nå jobber vi for å få på plass det siste av forsyninger slik at vi kan kommer i gang med treningen og neste fase i prosjektet,» sier brigader Jarle Nergård, sjef for Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Det første av fem fly ble levert fra fabrikken i november 2021, og syv måneder senere er nå alle overtatt av norske myndigheter. To av flyene er i gang med nasjonale tilpasninger, mens tre nå er hentet hjem til Norge for å begynne forberedelsene til operasjoner. Det siste av disse, Munin, skal nå formelt overføres til Luftforsvaret slik at treningen med de nye flyene kan komme i gang i begynnelsen av juni.

«På syv måneder har vi fullført mottakskontroller av alle fem flyene, og har funnet veldig lite feil og mangler. Generelt har kvaliteten vært veldig god, noe som gjør at vi nå kan konsentrere om å bygge  opp en effektiv, samlet kapasitet som møter Forsvarets behov,» sier Nergård.

Fakta om P-8

Avtalen om anskaffelse av fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly ble inngått mellom Forsvarsmateriell og amerikanske myndigheter 29. mars 2017. Byggingen av de norske flyene startet i februar 2021, og alle flyene ble levert fra Boeing-fabrikken i Seattle fra november 2021 til mai 2022. Prosjektet har en kostnadsramme på 11,2 milliarder kroner (2022-verdi) hvor flyene utgjør ca. to tredjedeler av kostnaden, og resten skal dekke våpen og annet utstyr, inkludert bakkesystemer. De nye flyene skal etter planen overta oppgavene til dagens P-3C Orion i 2023, og skal ha full operativ evne i 2025.