Signert kontrakt om leveranse av 54 nye stridsvogner

Kontrakten om leveranse av 54 tyske Leopard 2A7 stridsvogner, med opsjon på kjøp av ytterligere 18, ble signert hos leverandøren Krauss-Maffei Wegmann i München fredag 17. februar.

Signert kontrakt om leveranse av 54 nye stridsvogner_1920x1080

Anskaffelsen av de nye stridsvognene har en total kostnadsramme på 19,7 milliarder kroner, med hovedleveranse i perioden 2026-2028. Som del av kontrakten ligger en opsjon på kjøp av ytterligere 18 stridsvogner.

«Denne kontrakten vil sikre at Forsvaret i fremtiden har en moderne digitalisert stridsvogn som kan inngå i samvirkesystemet i Hæren og møte Forsvarets behov», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Leopard 2A7 produseres for tiden for de tre europeiske landene Tyskland, Danmark og Ungarn. Stridsvognen tilhører samme familie som bergepanservogn, ingeniørpanservogn og bropanservogn, som Norge allerede har anskaffet. 

«Denne signeringen er et sterkt signal for europeisk samarbeid. KMW er takknemlig for tilliten. Vi ser frem til prosjektet og dermed til et langsiktig internasjonalt industrisamarbeid med norsk industri», sier konsernsjef Ralf Ketzel i Krauss-Maffei Wegmann.

Signert kontrakt om leveranse av 54 nye stridsvogner4_1920x1080.jpg
Markus Helm, Chief Financial Officer (CFO) i Krauss-Maffei Wegmann, investeringsdirektør Øyvind Johan Kvalvik i Forsvarsmateriell og Ralf Ketzel, Chief Executive Officer (CEO) i Krauss-Maffei Wegmann.