Kystvaktfartøyet KV Hopen døpt

Det siste av de tre kystvaktfartøyene som skal styrke kontroll og overvåking i nordområdene ble onsdag døpt av klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen i Tomrefjord i Møre og Romsdal.

Fra venstre: Roar Gjerde, prosjektleder Vard, flaggkommandør Øyvind Dunsæd, sjef Kystvakten, Odd Magne Nilsen, prosjektleder og kommandørkaptein Forsvarsmateriell, Marie Lamo Vikanes, statssekretær Forsvarsdepartementet, Cathrine Marti, konsernsjef Vard, Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister, Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell, Ronny Opsjøn Langset, verftsdirektør Vard og i front, Liam Opsjøn Langlo, 6 år. Foto: Tone Molnes
Fra venstre: Roar Gjerde, prosjektleder Vard, flaggkommandør Øyvind Dunsæd, sjef Kystvakten, Odd Magne Nilsen, prosjektleder og kommandørkaptein Forsvarsmateriell, Marie Lamo Vikanes, statssekretær Forsvarsdepartementet, Cathrine Marti, konsernsjef Vard, Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister, Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell, Ronny Opsjøn Langset, verftsdirektør Vard og i front, Liam Opsjøn Langlo, 6 år. Foto: Tone Molnes

Dåpen av det tredje fartøyet i Jan Mayen-klassen skjedde på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord i Møre og Romsdal. Dermed er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge i ferd med å fullføres.

Norges nye kystvaktfartøy KV Hopen er svært viktig for å ivareta Norges interesser i norsk økonomisk sone og Vernesonen rundt Svalbard.

Fartøyet vil bidra til å styrke Kystvaktens beredskap, evne og utholdenhet langs kysten og i hele Norges maritime interesseområde. 

- Kystvaktens tilstedeværelse og utøvelse av myndighet i norske havområder gir trygghet, både i rolige tider og i de mer urolige vi opplever nå. Kystvakten løser et mangfold av oppgaver, og er en synlig aktør som forebygger miljøkriminalitet på kysten og til havs. Godt og moderne materiell sammen med solide mannskap er viktig for å gjøre jobben. Jeg gleder meg over å bli gudfar for KV Hopen. Gratulerer til Kystvakten med nytt fartøy, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

- Dette er en stor dag for oss i Forsvarsmateriell og hele Kyst-Norge. Vi ønsker KV Hopen, det tredje og siste kystvaktfartøyet i Jan Mayen-klassen, velkommen til innsats for det norske Forsvaret. En av våre største anskaffelser fra norsk maritim industri. I flere tiår har vi støttet Sjøforsvaret og Kystvakten med Nordkapp-klassen. Vi ser frem til å støtte KV Hopen og Jan Mayen-klassen gjennom hele dens tjeneste for Norge, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Bunadskledd kvinne snakker i mikrofon
Direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære. Foto: Tone Molnes

8 milliarder kroner

- Kystvakten er en svært viktig ressurs for Norge som myndighetsutøver på havet. Med de tre fartøyene i Jan Mayen-klassen styrker vi evnen vår til å holde oversikt og kontroll i norske nærområder i den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står i. KV Hopen gjør klassen komplett og vil bidra til denne viktige oppgaven for landet vårt, sier statssekretær Marie Lamo Vikanes i Forsvarsdepartementet.

Til sammen har de tre fartøyene en totalkostnad på 8 milliarder kroner, og er en stor og viktig maritim anskaffelse. 

- Dette er en milepæl for havnasjonen Norge. Med disse fartøyene får vi en moderne flåte designet for å operere i de krevende nordområdene med den teknologien dagens forsvar krever, sier Oliver Berdal, sjef for Sjøforsvaret.

Norske leverandører

Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og VARD om å bygge tre kystvaktfartøy ble signert 25. juni 2018. 

De to første kystvaktfartøyene KV Jan Mayen og KV Bjørnøya ble overlevert fra Forsvarsmateriell til Sjøforsvaret i 2023.

Det er hovedsakelig brukt norske leverandører til Jan Mayen-klassen, noe som har bidratt til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.

- Vi er svært glade for å kunne ferdigstille også det siste av de tre kystvaktfartøyene på tid, og med den kvaliteten som ble etterspurt da kontrakten ble inngått. Gjennom en suksessfylt leveranse beviser VARD at vi er en ledende skipsbygger og integrator av avanserte forsvarsfartøy som er viktige for den strategiske sikkerheten til Norge. Vi ønsker å takke Forsvarsmateriell og Kystvakten for tilliten og oppdraget, sier verftsdirektør ved Vard Langsten, Ronny Opsjøn Langset.

Uniformskledde soldater oppstilt foran et kystvaktskip
Alle de tre nye kystvaktskipene var til stede ved dåpen, i bakgrunnen sees KV Jan Mayen. Foto: Tone Molnes

Fakta om Jan Mayen-klassen:

  • KV Hopen er bygget under strenge miljø- og utslippskrav, og de tre nye fartøyene har CBRN-beskyttelse, som betyr kollektiv beskyttelse mot kjemisk, biologisk radioaktiv og nukleær forurensning.
  • Jan Mayen-klassen er et betydelig større fartøy enn Nordkapp-klassen og har kapasiteter som isforsterkning, moderne teknologi, køyeplass til 100 personer, helikopterdekk og hangar, og kan gå åtte uker på sjøen uten etterforsyning av drivstoff, proviant og annet forbruksmateriell. 
  • Det er stilt strenge krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikoptertilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons- og kontrollkapasitet. 
  • KV Hopen er i likhet med de to andre fartøyene 136,4 meter langt og 22 meter bredt og skal kunne operere i hele Norges interesseområde.
  • Teknologivalget på de nye kystvaktfartøyene har lagt vekt på miljørettede løsninger.
  • Dette er moderne fartøy basert på tilgjengelig og kjent teknologi. Forsvarsmateriell har designet fartøyene sammen med LMG i Bergen, basert på Sjøforsvarets krav.
  • Skrogene er produsert av Vard Shipyards Romania – Tulcea og ferdigstilt ved Vard Langsten i Norge.

Her kan du lese mer om de nye kystvaktfartøyene.