Ny kontrakt sikrer rask tilgang til nytt luftvern

Forsvarsmateriell inngikk i dag en ny kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) om anskaffelse av NASAMS-luftvern for opp til 4,8 milliarder kroner. Anskaffelsene vil styrke Norges forsvar mot luftangrep, erstatte materiell som er donert til Ukraina og legge til rette for fremtidig donasjon.

Luftvernbataljonen på Evenes gjennomfører skarpskyting med NASAMS under øvelse Sølvpil på Andøya. Foto: 
Fabian Helmersen / Forsvaret
Luftvernbataljonen på Evenes gjennomfører skarpskyting med NASAMS under øvelse Sølvpil på Andøya. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret

– Luftvern er viktig for forsvaret av både Norge og Ukraina. Nå øker vi volumet og oppgraderer det eksisterende NASAMS-systemet med moderne materiell som kan skyte ned ulike mål. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at vi må gire opp utviklingen av luftvern og oppgraderingen av NASAMS. Denne avtalen sikrer rask leveranse til Forsvaret og bidrar til å øke produksjonskapasiteten i forsvarsindustrien, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Avtalen har en verdi på 2,3 milliarder kroner, i tillegg til en fastprisopsjon på mer luftvern til 2,5 milliarder kroner. 

Kontrakten som ble signert fredag inneholder flere elementer: 

  • Bestilling av flere NASAMS-utskytningsenheter og -ildledningssentraler for rundt 1,6 milliarder kroner til erstatning for materiell som er donert til Ukraina og som legger til rette for fremtidig donasjon 

  • Forhåndsbestilling av NASAMS-komponenter med lang ledetid for rundt 650 millioner kroner for å forberede fremtidige luftvernanskaffelser 

  • Fastprisopsjon på mer luftvern til om lag 2,5 milliarder kroner. Opsjonen har gyldighet ut januar 2025. 

Fire luftvernbatterier 

Kontrakten er en kraftig utvidelse av en NASAMS-avtale Forsvarsmateriell og KDA inngikk tidligere i år.

Forutsatt at opsjonen utløses, vil dermed Forsvarsmateriell i løpet av kun ett år ha inngått kontrakter og satt i gang leveranser av NASAMS-materiell til fire luftvernbatterier. 

– Nå tas det betydelige grep for å sikre nasjonale interesser ved å gi Forsvaret tilgang på mer og moderne luftvern så hurtig som mulig. Dette er blant annet takket være tett og godt samarbeid mellom oss og Kongsberg og forsvarssektoren for øvrig, sier direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell. 

Ved å forhåndsbestille komponenter med lang ledetid som inngår i NASAMS-utskytningsenheter, sikres framtidig tilgang på nytt og moderne luftvern raskt.  Dette er komponenter som kan leveres fra 2027. 

Smilende og pent kledde mann og dame sitter ved bord med kontraktspapirer og penner foran seg.
Direktør Gro Jære i FMA og Leif Roar Olsen som er direktør for forretningsområdet luft- og kystforsvar i KDA. Foto: Forsvarsmateriell

Styrker produksjonskapasiteten 

I tillegg til å sikre rask leveranse til Forsvaret, bidrar dette også til å styrke produksjonskapasiteten i forsvarsindustrien gjennom økt forutsigbarhet og langsiktige kontrakter. 

KDA har investert i å utvide egen produksjonskapasitet og samtidig styrket båndene til de mange norske og internasjonale leverandørene som bidrar til å sikre internasjonal beredskapsevne. 

– Et topp moderne luftvernsystem er strategisk viktig for Norges forsvarsevne og er avgjørende for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Denne leveransen vil gi Norge siste generasjon av NASAMS, utviklet for å møte nåværende og fremtidige trusler, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace. 

Historisk satsing 

I langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP), som ble enstemmig vedtatt av Stortinget, legges det opp til å doble antall luftvernbatterier for å kunne beskytte flere steder i landet mot lufttrusler samtidig. 

Med dagens avtale sikres et godt grunnlag for raskere oppgradering av NASAMS og gjennomføring av den planlagte utviklingen av luftvernstruktur. 

– Dette er en historisk luftvernsatsing. I tillegg til NASAMS-doblingen, er vi enige med Stortinget om å anskaffe to langtrekkende luftvernsystem mot ballistiske missiler, der ett vil beskytte det sentrale østlandsområdet, inkludert Oslo. Norge vil fortsette å ta en lederrolle for å utvikle forsvarsteknologi innen luftvernsystemer og missiler, sier Bjørn Arild Gram. 

Pent kledde kvinner og menn står oppstilt ved et bord i et konferanserom og smiler mot fotografen
Fra venstre: Anders Hoffart Bøhn, Jørgen Steinholt, Leif Roar Olsen, Johan Carsten Thiis, Gro Jære, Pål Torleif Rust, Monica Rønning, Hans Blundell, André Flasnes Susæg, og Hanne Kleiven. Foto: Forsvarsmateriell

 

Fakta:

  • Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) er kjernen i Forsvarets bakkebaserte luftvern. Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er eneleverandør. 
  • Systemet består av sensorer, utskytningsenheter og kommando- og kontroll (K2) som samhandler i et nettverk internt i et batteri og sammen med andre batterier ved behov. Våpensystemet er modulært og et batteri består normalt av flere NASAMS-hovedkomponenter. 
  • Systemets sensorer og effektorer gjør det til et luftvern med middels rekkevidde som dekker luftlagene «short range» (SR) og «medium range» (MR) og er spesielt egnet mot trusler som kryssermissiler og kampfly. 
  • Utskytningsenhetene som skal bygges med komponentene som nå anskaffes, kalles også Canister Launcher Mk2 og kan kombinere tre missiltyper samtidig, henholdsvis AIM-120 AMRAAM, AMRAAM-ER og AIM-9X Sidewinder. 
  • Amerikanske myndigheter har tidligere i juni godkjent at Norge kan anskaffe inntil 300 missiler av typen AIM-120C-8 som først og fremst er tiltenkt NASAMS.