Her er Kystvaktens nyeste fartøy

Onsdag 16.november inviterer Forsvarsmateriell og Vard til dåp av KV Jan Mayen. I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. "Jan Mayen" er det første av totalt tre fartøy i Jan Mayen-klassen som overleveres fra Forsvarsmateriell til Forsvaret. Fartøyene vil tjene det norske folk, Kystvakten, kystnasjonen Norge og det norske forsvar i mange tiår fremover.

Kystvakten er underlagt Sjøforsvaret  løser blant annet Forsvarets maritime fredsoperative oppdrag. Deres oppgaver er suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern. Kystvakten er alltid tilstede – hver dag, hele året, og disponerer en variert flåte fartøy, fly og helikoptre.

Ti av Kystvaktens totalt 15 fartøy opererer under Ytre Kystvakt og er havgående. Fire av disse er helikopterbærende. I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. Fartøyene vil tjene det norske folk, Kystvakten, kystnasjonen Norge og det norske forsvar i mange tiår fremover.

Se flere bilder lengre ned på siden

Jan Mayen dåp3_1920x1080
Jan Mayen dåp9_1920x1080
Jan Mayen1_1920x1080
dokument-silhuett-forsvarsmateriell

Pressemelding

Klikk her for å lese den offisielle pressemeldingen vedrørende dåpen.

Visste du at:

 • Anskaffelsen av de tre nye kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge, noensinne.
 •  Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i konkurransen om å bygge fartøyene. Prosjektet har ført til gode ringvirkninger for både lokalindustri og arbeidsplasser. Vard som bygger fartøyene benytter i stor grad norske underleverandører ved bygging av Jan Mayen-klassen.
 • Jan Mayen-klassen har en lengde på 136,4 meter og er dermed 31 meter lengre en Nordkapp-klassen. 
 • Deplasementet er på 10400 tonn og er dermed tre ganger mer enn forgjengeren
 • Fartøyene gjør det mulig å  forsyne helikoptre med drivstoff mens de er i luften gjennom såkalte HIFR-operasjoner (Helicopter In Flight Refueling).
 • Fartøyene har lugarkapasitet til over 100 personer, og har kapasitet til å være ute i opptil åtte uker av gangen uten etterforsyninger.
 • Fartøyene utrustes for kjemisk kollektiv CBRN-beskyttelse (Chemical Biologic, Radiation and Nuclear).
 • Fartøyene har hospital- og sanitetsfasiliteter 
 • Fartøyene har fått navnene KV "Jan Mayen", KV "Bjørnøya" og KV "Hopen".

Bilder og illustrasjoner av "Jan Mayen"

Bildene fra dåpen krediteres Torbjørn Kjosvold/Forsvaret. De øvrige bildene skal krediteres Tone Molnes/VARD. Illustrasjonene er ved Forsvarsmateriell.

Broen om bord på KV Jan Mayen.
Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i konkurransen om å bygge fartøyene.
Jan Mayen4_1920x1080
Prosjektet har ført til gode ringvirkninger for både lokalindustri og arbeidsplasser. Vard som bygger fartøyene benytter i stor grad norske underleverandører ved bygging av Jan Mayen-klassen.
Teknologivalg på de nye kystvaktfartøyene vektlagt miljøorienterte løsninger innenfor det mulighetsrommet som fartøyenes oppgaver, operasjonsmønster og operasjonsområde tillater. Det er tatt hensyn til den raske utviklingen i skipsteknologi og fremtidige miljøkrav, slik at de nye kystvaktfartøyene er bygget for å kunne installere andre løsninger i fremtiden som ikke er om bord i dag.
Fartøyene utrustes for kjemisk kollektiv CBRN-beskyttelse (Chemical Biologic, Radiation and Nuclear)
Mulighet til å være sosial og slappe av er også viktig når man kan være ute i opptil åtte uker av gangen.
Det skal også ligge til rette for å lage god mat om bord.
Jan Mayen2_1920x1080
Dekket på KV Jan Mayen
Jan Mayen3_1920x1080
Broen om bord på KV Jan Mayen.
Jan Mayen1_1920x1080
Den flunkende nye spisemessa kan betjene en sulten besetning om bord.
Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i konkurransen om å bygge fartøyene. Prosjektet har ført til gode ringvirkninger for både lokalindustri og arbeidsplasser. Vard som bygger fartøyene benytter i stor grad norske underleverandører ved bygging av Jan Mayen-klassen.
Fartøyene skal ha dekksstyrke og plass til å kunne lande de nye redningshelikoptrene AW101.
Salong om bord på KV Jan Mayen
KV Jan Mayen har plass til en besetning om til 100 personer, og har kapasitet til å være ute i opptil åtte uker av gangen uten etterforsyninger. Her ser dere bilde av en av mannskapslugarene om bord.
Trykk her for å laste ned bildene

Fakta

 • Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell og Vard Langsten ble signert 25. juni 2018. 
 • I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. "Jan Mayen" er det første av totalt tre fartøy i Jan Mayen-klassen som overleveres til Forsvaret. 
 • Fartøyene skal løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Det stilles strenge krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikoptertilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons- og kontrollkapasitet. Fartøyene skal kunne samvirke med, og støtte sivile enheter og militære avdelinger. 
 • KV "Jan Mayen" vil overleveres formelt fra Forsvarsmateriell til Forsvaret etter årsskiftet. Fartøyet vil da med sine kapasiteter gi en varig styrking av Forsvarets oppgaver, og bidra til å styrke Kystvaktens beredskap, operative evne og utholdenhet. 
 • Jan Mayen-klassen planlegges overlevert i 2022, 2023 og 2024. Fartøyene har fått navnene "KV Jan Mayen", "KV Bjørnøya" og "KV Hopen". 

Video av KV Jan Mayens ankomst i februar

Da skroget til det første av de nye fartøyene i Jan Mayen-klassen ankom Tomrefjord i september 2021 ble det møtt av den gamle Nordkapp-klassen. 

Kystvaktens nyeste fartøy har ankommet Norge5_4000x2250

Kystvaktens nyeste fartøy har ankommet Norge

Det var stor stas da det første skroget i den nye kystvaktklassen kom på plass i Tomrefjord i februar 2022.

Det starte med en fregatt

Det startet med en fregatt for prosjektkoordinator og orlogskaptein Knut Tore Otterlei. Seksjonen han jobber i har mange store prosjekt, et eksempel er prosjekt Nye Kystvaktfartøy.

Otterlei_16x9