Vårt ansvarsområde

Avdelingen leder, styrer og koordinerer de to virksomhetsprogrammene Mime og MAST.

Målet for programmene er å styrke Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. Dette skal gjøres ved å legge til rette for mer effektiv ressursbruk i forsvarssektoren med utgangspunkt i digitalisering og datadrevet samhandling gjennom moderne og sikkerhetsgodkjente systemer, og utvidet bruk av skytjenester.

Når hun ikke jobber med å utvikle arkitektur, er Sigrun glad i å reise. Hun har vært i 28 land! Foto: privat

- Krevende, og veldig gøy!

Sigrun er virksomhetsarkitekt i Forsvarsmateriell - Det er en spennende arbeidsplass. Vi er stadig i utvikling, har interessante arbeidsoppgaver, gode kollegaer og vi jobber for et viktig samfunnsoppdrag. Jeg ville absolutt anbefale andre å begynne å jobbe i Forsvarsmateriell!

Ledige stillinger innenfor MAST og Mime

Se andre ledige stillinger i Forsvarsmateriell

Viktige satsinger

Forsvarsmateriell har samlet en rekke investeringsprosjekter innen IKT i et program som vi kaller Mime (kampnær IKT) og et program som heter MAST (militær anvendelse av skytjenester).

Men det er ikke utelukkende investeringsprosjekter program Mime og program MAST skal samkjøre. De ser også på hvordan man jobber og kontinuerlig søker å forbedre dette i alle ledd, til det beste for sektoren.  Derfor er både Mime og MAST virksomhetsprogram.

MAST omfatter IKT-plattformer for styring og ledelse, operativ kommando og kontroll, styrkeproduksjon og støttefunksjoner som forvaltning, logistikk, kontorstøtte og samhandling. Mime skal modernisere taktiske ledelsessystemer for land-, sjø- og luftdomenet og knytte disse sammen, og derfor velger vi å kalle dette for kampnær IKT. For begge programmer handler det om betydelige investeringer i milliardklassen de neste 10 årene.

Strategisk partnerskap

Både program Mime og program MAST vil utnytte strategiske partnere i programrealiseringen ved at industrien trekkes inn i å utvikle, levere og drift/forvalte løsninger. PRO skal styre og følge opp strategiske partner(e). Strategiske partnerskap er et viktig grep i IKT-strategi for forsvarssektoren (2019).

I Stortingsmelding 17 (2020-2021) «Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar» nevnes blant annet forsvarssektorens behov for mer smidige anskaffelsesprosesser for rask anvendelse av ny teknologi.